RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

ANBI Status Stichting SPOMN / RTV Utrecht


Algemene gegevens
Naam: Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN), bij het publiek bekend als RTV Utrecht
Fiscaal nummer: 80.91.81.708 B01
Adres: Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht; Telefoon; 030 8500600; www.rtvutrecht.nl


Doelstelling van RTV Utrecht
RTV Utrecht hanteert onderstaande missie:
  • RTV Utrecht is het toonaangevend mediabedrijf in de provincie, dat nieuws en informatie uit de regio actief toegankelijk maakt voor de inwoners van de stad en provincie Utrecht.
  • De informatie sluit daar waar mogelijk aan op de belevingswereld van de Utrechtse bevolking en is objectief. De onafhankelijkheid van de redactie wordt gewaarborgd en is vastgelegd in een redactiestatuut. RTV Utrecht onderscheidt zich daarmee van commerciŽle mediabedrijven.

Hoofdlijnen van het beleid
RTV Utrecht voorziet inwoners van de stad en provincie van actueel nieuws en informatie uit hun leefomgeving. RTV Utrecht vindt het belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Deze informatie wordt daarom verspreid via de kanalen waar het publiek gebruik van maakt zoals televisie, radio, internet, apps, social media etc. en op een manier die past bij het kanaal en het publiek. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de kaders van de mediawet en voorschriften vanuit het Commissariaat voor de Media.
De Mediaraad stelt jaarlijks het programmabeleid vast.

Bestuurlijke organisatie
Op grond van de statuten is het dagelijks bestuur in handen van twee bestuurders, de heren G.W. Schuiteman en W.A. Valkenburg. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid.
Functies en namen van de RvT:
- Voorzitter & Remuneratie: mevrouw J. van Breugel
- Vice-voorzitter: mevrouw C. Sarolea
- Audit: Mevrouw O.R. Sival Ė Groenveld
- Audit: De heer L.W. de Wit
- Remuneratie: Mevrouw M. Salverda

Het beloningsbeleid
De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is op voorstel van het bestuur vastgesteld door de Raad van Toezicht.
De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van het bestuur/directeuren worden bepaald door de Raad van Toezicht. Bestuursleden hebben recht op vergoeding van de hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Personeel
Het personeel valt onder de CAO voor Omroeppersoneel en wordt op basis daarvan beloond.

Verslag en financiŽle verantwoording
Ieder jaar publiceert de omroep een jaarverslag met informatie over de zenders en de programma's, de financiŽle resultaten en het sociale jaarverslag: https://www.rtvutrecht.nl/omroep/jaarverslagen/